‘Asıl problem Madde 9’un kendisi’

 

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Yaman Akdeniz, “Asıl problem Madde 9’un kendisi” dedi.

Akdeniz, Twitter açılmış olsa dahi mahkemenin bu hukuka aykırı kararına, muhtemelen yarın, itiraz edeceklerini duyurdu.

Akdeniz, şöyle konuştu:

“Muğlak bir hüküm var ve 5651 Madde 9(4) şöyle der: Zorunlu olmadıkça internet sitesinde yapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemez. Ancak, hâkim URL adresi belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle ihlalin engellenemeyeceğine kanaat getirmesi hâlinde, gerekçesini de belirtmek kaydıyla, internet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin engellenmesine de karar verebilir.

Burada İstanbul 1. Sulh Ceza’nın kararına istinaden bu yola gidildi. Tek tek URL’leri engelleyemiyorsanız o zaman toptan Twitter ve YouTube’u engelleyin dediler servis sağlayıcılara, onlar da bunu yaptı. Zaten itiraz eden de yok. Ayrıca, madde 9(9)a istinaden de benzer mahiyetteki içerikler için bu uygulandı: (9) Bu madde kapsamında hâkimin verdiği erişimin engellenmesi kararına konu kişilik hakkının ihlaline ilişkin yayının veya aynı mahiyetteki yayınların başka internet adreslerinde de yayınlanması durumunda ilgili kişi tarafından Birliğe müracaat edilmesi hâlinde mevcut karar bu adresler için de uygulanır.”

Bu muğlak uygulamanın yanısıra asıl problemin Madde 9’un kendisi olduğunun altını çizen Akdeniz, “Bu madde kapsamındaki erişim engellemeleri kişilik hakkı ihlali gerekçesi ile yapılabilir olması gerekirken “her türlü gerekçe” için kullanılıyor ve bu madde uygulama açısından öngörülebilir değil,” dedi ve ekledi: “Mesela 1. Sulh Ceza Terör örgütünün propagandası, kamu düzenini ve güvenliğini tehlikeye sokacak nitelikte yorumlara yer verildiği, ayrıca TCK 216 suçunun işlendiği gerekçesi ile Madde 9 kapsamında erişim engelleme kararı vermiş ki bu
şekilde bir karar verilmesi kesinlikle hukuka uygun değil. Twitter açılmış olsa dahi biz mahkemenin bu hukuka aykırı kararına muhtemelen yarın itiraz edeceğiz.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.