Home » Posts tagged with » B. Duygu Özpolat

\ \ \ \ \

Doç.Dr. Funda Şenol Cantek: AKP kadın bedenini de denetim altına almak istiyor

Başbakan Erdoğan’ın AKP Kadın Kolları Kongresi’ndeki konuşmasında, kürtaj ve sezaryen gibi üreme pratikleri üzerine yaptığı açıklamaları kınayan azımsanmayacak bir nüfus oluştu. İlk olarak,  ‘Kürtaj Tartışmasına Tepkisiz Kalma!’ başlığı ile imza kampanyası başlatan isimlerden olan  Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı ve KASAUM Öğretim Üyesi Doç.Dr. Funda Şenol Cantek ile görüştük.   Doç.Dr. Cantek, […]

\ \

Eklemleri nasıl “rejenere” ederiz?

Bilim insanı olma işinin ruhunu yakalamış özel bir isim: B. Duygu Özpolat Biliyorsunuz, Evrim Çalışkanları, evrim konusunu Türkiye’de popülerleştirmek amacıyla Kaliforniya Berkeley Üniversitesi’nin “Understanding Evolution” isimli internet sitesinin Türkçe’ye çevrilmesi projesini üstlenen gönüllü topluluğun adı. Projenin başladığı günden bugüne yüzün üzerinde biyolog, eğitimci, profesyonel çevirmen, bilgisayar uzmanı, üniversite öğrencisi projenin çeşitli aşamalarında katkıda bulunmuş. Ekibin […]