Nobelli bilim insanlarından hükümete ‘Gezi’ çağrısı

Bilim insanları AKP hükümetinin göstericilere ve doktorlara gösterdiği tavrı kınadı…

Nobel ödüllü Robert F. Curl (Kimya, 1996), Paul Greengard (Fizyoloji veya Tıp, 2000), Roald Hoffmann (Kimya, 1981) ve Richard R. Schrock’un (Kimya, 2005) da aralarında bulunduğu, dünyanın farklı üniversitelerinden 25 bilim insanı bir araya gelerek Türkiye’de devam etmekte olan olayları bilimsel bir bakış açısından değerlendirdi.

18 Temmuz’da New York’taki New School Üniversitesi’nde gerçekleşen bir basın toplantısıyla dünyaya duyurulan, Science dergisinin 19 Temmuz sayısında yayımlanan bildirinin Türkçesi şöyle:

Türkiye, barışçıl gösteriler üzerindeki şiddeti durdurmalıdır

Türk Tabipleri Birliği (TTB), geçen yedi hafta içerisinde polis şiddeti sebebiyle 8121 kişinin hastanelere başvurduğunu bildirdi. Bu sayı dahilinde 5 ölüm, 61 hayati tehlike içeren yaralanma, 104 kafa travması ve kısa mesafeden atılan biber gazı kartuşları nedeniyle bir gözün kaybını içeren 11 oftalmolojik yaralanma vakası bulunmaktadır. Uluslararası medya raporları ve TTB’ye göre Türk polisi, hastaneler ve revirler gibi kamusal ve kapalı alanlarda aşırı derecede biber gazı (göz yaşartıcı madde) kullanmıştır. Boğucu gazların kamusal alanda ve kapalı yerlerde bu şekilde kullanımı, toplum sağlığı açısından oldukça tehlikeli olmasının yanısıra Türkiye’nin de imzacıları arasında bulunduğu Cenevre Sözleşmesi gibi uluslararası anlaşmalarca da kesin bir şekilde kısıtlanmıştır. Güvenlik güçleri son 20 günde 130 bin biber gazı kartuşu kullanmıştır ve Türkiye 100 bin yeni kartuş almaya hazırlanmaktadır. Gazdan ve polis şiddetinden etkilenen hastaları tedavi eden doktor ve hemşireler ile İstanbul Tabip Odası genel sekreteri, uluslararası hukuk ve insan haklarına alenen aykırı bir şekilde göz altına alınmışlardır. Dünya çapında 4 binden fazla akademisyen halihazırda polis vahşetini protesto eden bir dilekçeye imza attılar. Buradan, Türkiye hükümetini protestoculara ve onlara tıbbi yardım sağlayan görevlilere davranışlarında uluslararası yasalara uymaya ve protesto hareketiyle iyi niyetli bir diyalog kurmaya davet ediyoruz.

Türk Tabipler Birliği, İnsan Hakları için Doktorlar Kuruluşu ve Türkiye’de Araştırma ve Öğretim Özgürlüğü Uluslararası Çalışma Grubu Kuzey Amerika Temsilciliği üyelerinin bildirinin yazarlarıyla ortaklaşa düzenlediği ve ayrıca sunumlar yaptığı basın toplantısında şu ana kadar dünyanın her yanından 4 binden fazla akademisyenin desteklediği academicsforgezi.com imza kampanyası da duyuruldu.

Bu süreçte biliminsanları ve akademisyenlerin desteğini belgelemek amacıyla kurulmuş scienceforgezi.tumblr.com adresi de basın toplantısına katılanlarla paylaşıldı.

 

(T24)

Leave a Reply

Your email address will not be published.