“Bu başarı Kars’ın, Anadolu’nun ve Türkiye’nin başarısıdır”

Whitley Fund for Nature (Doğa için Whitley Fonu) KuzeyDoğa Derneği’nin Kuyucuk Gölü’nde yaptığı çalışmaları kapsayan toplum tabanlı doğa koruma, sulak alan restorasyonu ve kuş gözlem turizmi projesini yılın en iyi projesi seçti. 
KuzeyDoğa Derneği 2008 yılı başında Doğa için Whitley Fonu’na başvurmuş ve Mayıs 2008’de dünya çapında başvuran 100’den fazla proje ve 11 finalist arasından Kuyucuk Projesi, birincilik ödülü olan Whitley Fonu Altın Ödülünü almıştı. Ödül, bizzat İngiltere prensesi Anne tarafından KuzeyDoğa Derneği Başkanı Dr. Çağan Şekercioğlu’na verilmişti.
Bu önemli başarıyı ilk kez biz duyurmuştuk: www.turkishjournal.com

Alınan ödül ile fon, KuzeyDoğa Derneği’ne finansal kaynak ve Kuyucuk Gölü’nde önemli başarıların kazanılmasını sağladı. Aradan 1,5 yıl geçtikten sonra Whitley Fonu tarafından yapılan değerlendirmenin sonucunda, 2008 Mayıs ayından bugüne kadar yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde yapılan etki anlamında Kuyucuk projesi Whitley Fonu tarafından desteklenen 100’e yakın proje arasında en iyi proje seçildi.

Turkish Journal’dan da takip ettiğiniz üzere, KuzeyDoğa Derneği’nin Kuyucuk Gölü’nde yapmış olduğu çalışmaların 1,5 sene gibi bir sürede çok hızlı sonuçlar vermesi bu kararın alınmasında büyük rol oynamış olsa gerek.

Hatırlarsanız, Kuyucuk Gölü’nde yapılan doğa koruma, araştırma, lobi çalışmaları sonucunda Kuyucuk Gölü Haziran 2009’da Türkiye’nin 13., Doğu Anadolu’nun da ilk RAMSAR alanı ilan edilmişti. Mayıs 2009’da ise Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa’nın Seçkin Turizm Cenneti (EDEN) seçildi. Türkiye’nin doğa koruma amaçlı ilk yapay adasının da Kuyucuk’ta yapılmasının, Whitley Fonu’nun Kuyucuk projesini en iyi proje seçmesinde önemli bir etken olduğunu öğreniyorum. Bunun yanında, proje kapsamında yapılan bilimsel araştırmalar sonucu Kuyucuk Gölü’nde en az 212 farklı kuş türünün bulunduğu tespit edilmiş. Yapılan halkalama çalışmaları sonucu 2008 sonbaharında 68 türden 1813, 2009 sonbaharında ise 67 türden 2571 kuş halkalanmış. Eylül 2008’de halkalanan bir çıkrıkçın ördeği, 2009 Şubat ayında Kazakistan’da tespit edilmiş, mesela.

Daha nice önemli işe imza atan KuzeyDoğa Derneği’nin Kars’da zorlu şartlar altında, gerektiğinde kar ve buzun içinde gerçekleştirdikleri, Kars’ın doğasını koruma araştırma, tanıtma ve ekoturizm çalışmaları sonucu elde ettikleri bu başarı, beni şaşırtmıyor. Dernek hakkında detaylı bilgiye www.kuzeydoğa.org internet adresinden ulaşabilirsiniz…

KuzeyDoğa Derneği Başkanı, Stanford Üniversitesi Koruma Biyolojisi Bölümü öğretim üyesi Dr. Çağan Şekercioğlu, KuzeyDoğa Derneği’nin Kuyucuk’ta yaptığı çalışmaların en iyi proje seçilmesi hakkında şunları söyledi:

“Whitley Fonu, her sene desteklediği projelerden bir tanesini seçerek, bu proje hakkında iki sayfalık bir tanıtım broşürü hazırlar. 2009’da KuzeyDoğa Derneği’nin Kuyucuk projesini seçerek bizi çok mutlu ettiler. Bu projenin başarısında, köy halkından bakanlıklara kadar her seviyede yapılan ekip çalışmasının önemi büyüktür. Başta Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olmak üzere, projemizin başarısında emeği geçmiş olan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kars Valiliği, Kafkas Üniversitesi, Kars Çevre Orman İl Müdürlüğü, Kars Belediyesi, Arpaçay ve Akyaka Kaymakamlıkları, Kuyucuk, Duraklı ve Carcıoğlu köyleri halkı ve projemize destek olmuş her türlü kurum ve kişiye çok teşekkür ediyoruz. Bu başarı,Kars’ın, Anadolu’nun ve Türkiye’nin başarısıdır. Bölgede doğa koruma, ekolojik araştırma ve doğa turizmi konusunda diğer önemli çalışmaların yapılmasını da tetikleyecektir.”

 

(Turkish Journal)

Leave a Reply

Your email address will not be published.