Bireysel silahlanmaya hayır!

İnsanın en temel hakkı olan yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği çoğu zaman ne yazık ki bir namlunun ucunda tehdit altında. 

Globalleşme çabasıyla aynı yöne doğru hareket edendünya toplumunda; güvenli yaşam alanları zaman geçtikçe azalıyor. Bu yükselen çatışma ortamı karşısında azalan barış ve uzlaşma, sivil topluma düşen sorumluluğa ve toplumsal bilincin artmasına ihtiyaç duyuyor. Bireysel Silahlanma eğlenirken insanı öldürmede birinci sırayı kimseye bırakmayan ülkemiz dışında, dünyanın genelinde önemli bir sorun. İşte böyle bir ortamda “28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü” önemli bir tarih. İnsanın yaşam hakkına sahip çıkmalı, “bireysel silahlanmaya hayır” demeli, ülkemizde, dünyada gün geçtikçe artan silahlı şiddete karşı çıkmalıyız.

Türkiye’deki silahlanma sorunuyla ilgili alınması gereken önlemleri şöyle özetleyebiliriz: Silahların ve mermilerin izlenmesi ve işaretlenmesi, her merminin seri numarasi olmasi, silah akışı ve uluslararası silah ticareti konusunda denetim politikası oluşturulması, yaygın ve örgün eğitim seferberliği başlatılması, barış kültürünün öne çıkarılması, ruhsatsız silahlar kayda alındıktan sonra mevzuatın ağırlaştırılması, taşıma ruhsatlarının daraltılması, mümkünse bulundurmaya çevrilmesi, kurusıkı tabancalarla ilgili ciddi yasal düzenlemeler getirilmesi, silahların iadesiyle ilgili özendirici önlemler alınması, ruhsatlandırma sırasında kişiye mutlaka ayrıntılı psikolojik test yapılması, testlerin beş yılda bir yenilenmesi, silahla girilmesi yasaklanan alan kapsamının genişletilmesi, yıllık verilen mermi sayısının kısıtlanması ve takibinin yapılması. Silah alma yasinin 21’den 28’e cikarilmasi.

Umut Vakfı’ndan aldığım bilgilere göre: ‘Uluslararası Küçük Silahlar Eylem Ağı (IANSA) verilerine göre siviller dünyadaki silahların %74’üne sahip. 2002’de yapılan küçük silahlarla ilgili bir araştırmaya göre, dünyada bulunan toplam 638.9 milyon silahın 378.3’ü (ortalama %59’u) sivillerin sahipliğindeydi. Bugün ise dünyada toplam 875 milyon ateşli silah var ve bu silahların 650 milyonu sivillerin elinde. Dünyadaki bireysel silahlanma 5 yıl içinde yaklaşık 300 milyon artmış durumda. Bireysel silahlanmanın en yüksek olduğu ülke ise Amerika Birleşik Devletleri. ABD’de her 100 kişiden 90’ında ateşli silah var. Sivil silahlanmanın en düşük olduğu ülke Çin. Çin’de her 100 kişiden 3’ünde silah var. Türkiye ise Güney Afrika ve Arjantin ile aynı sırada. Bu ülkelerde de her 100 kişiden 13’ü bir ateşli silaha sahip.

Silahlanmanın dünyadaki boyutu böyle iken Türkiye’de durum pek iç açıcı değil… 2005 yılı verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 2 milyon 200 bin ruhsatlı silah bireylerin kullanımında. Ruhsatsız silahlar ise ruhsatlıların ortalama 3 katı. Ruhsatlı ve ruhsatsız ateşli silahların dışında edinmesi son derece kolay olan av tüfekleri ve hakkında hiçbir mevzuat bulunmayan kurusıkı silahlar çok büyük bir problem olarak bizim yaşam hakkımızı tehdit ediyorlar. Kurusıkı silahlar, bilinenin aksine, suçta çok yaygın kullanılıyor, kolaylıkla ve ucuz şekilde gerçek silaha çevrilebiliyor ve “öldürmez, yaralamaz” diye bilinen kuru sıkı silahlar insan öldürüyor ve yaralıyor.’

Kurşunun adres sormadığı bir gerçek, gelin böyle bir günde silahlarımızı bırakalım ve de topluma örnek olalım…

 

(Turkish Journal)

Leave a Reply

Your email address will not be published.